Thai  Thai

ล่องแพอุ้มผาง

ล่องแพอุ้มผาง

 
 • การล่องแพเป็นกิจกรรมที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากเส้นทางล่องแพนี้ผ่านเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางที่ยังมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ผ่านธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาไม่ซ้ำกันไปตลอดระยะทาง 20 กิโลเมตร เช่น ถ้ำผาโหว่ น้ำตกทีลอจ่อ ธารน้ำร้อน แก่งตะโคะบิ๊ ผาผึ้ง ถ้ำค้างคาว วังน้ำวน น้ำตกมู่ทลู่ เป็นต้น
   
 • การเตรียมตัวสำหรับการล่องแพ
  - สวมเสื้อผ้า และรองเท้าแบบสบายๆ 
  - กระเป๋ากันน้ำหรือถุงพลาสติก สำหรับใส่กล้องถ่ายรูป
  - ควรมีเสื้อชูชีพโดยเฉพาะคนที่ว่ายน้ำไม่เป็น
  - เตรียมเชือกมนิลายาวประมาณ 30-50 เมตร เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน
  - ถุงสำหรับใส่เศษขยะ เพื่อนำมาทิ้งบนบก
   
 • ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการล่องแพ ช่วงฤดูกาลที่เหมาะสมในการล่องแพคือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนพฤษภาคมของทุกปี

Thai
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com